Skip to content

Условия за ползване

Последна актуализация: 09/30/2023

 

1. Въведение

 • 1.1 Общ преглед на уебсайта: Добре дошли в quantumaitradingapp.org („Сайта“). Основният ни контакт е на адрес [email protected].
 • 1.2 Оферти: Предоставяме подробна информация за платформи за търговия на трети страни („Платформи на трети страни“) и свързаните с тях услуги („Услугите“).
 • 1.3 Споразумение с потребителя: С достъпа си до нашия Сайт и Услуги приемате настоящите Условия за ползване („Условия“). Ако не сте съгласни с някоя от частите, моля, въздържайте се да използвате нашата платформа.
 • 1.4 Съображения за поверителност: Политиката ни за поверителност е неразделна част от настоящите Условия. Съгласявайки се, вие се съгласявате и с нашата Политика за поверителност.

2. Допустимост

 • 2.1 Критерии:
  • 2.1.1 Изискване за възраст: Потребителите трябва да са на възраст най-малко 18 години.
  • 2.1.2 Правоспособност: Потребителите трябва да имат правоспособност и правоспособност да спазват настоящите условия.
  • 2.1.3 Правни ограничения: Потребителите не трябва да бъдат законно ограничени от нашия Сайт и Услуги от местните закони.

3. Ограничени зони

 • 3.1 Ограничения: Достъпът до нашия Сайт и Услуги може да бъде ограничен в определени територии или за определени потребители поради правни, регулаторни причини или причини, свързани с управлението на риска.
 • 3.2 Регионални съображения: Ако се намирате в някоя от ограничените територии, нашите услуги може да се окажат недостъпни или блокирани.

4. Забранени дейности

 • 4.1 Поведение на потребителя: Докато използвате нашия Сайт и Услуги:
  • 4.1.1 Зачитане на правата: Не нарушавайте никакви права, включително правата на интелектуална собственост, неприкосновеността на личния живот или на други лица.
  • 4.1.2 Ограничения на съдържанието: Не използвайте вредно, клеветническо, расистко или неподходящо съдържание.
  • 4.1.3 Ограничения на софтуера: Избягвайте вируси или вреден софтуер.
  • 4.1.4 Спазване на правните норми: Не нарушавайте никакви закони.
  • 4.1.5 Уважение към потребителя: Уверете се, че не нарушавате правата на други Потребители да ползват Сайта или Услугите.

5. Интелектуална собственост

 • 5.1 Собственост: Цялото съдържание, включително текст, графики, лога, на нашия Сайт принадлежи на нас или на нашите лицензодатели и е защитено от законите за интелектуална собственост.
 • 5.2 Потребителски права: Участието в нашия сайт и услуги не ви дава никакви права върху нашата интелектуална собственост или тази на трети страни.

6. Ограничения

 • 6.1 Предоставяне на услуги: Ние предоставяме нашия Сайт и Услуги „във вида, в който са“ и „във вида, в който са налични“. Не можем да гарантираме пълна точност, надеждност или наличност.
 • 6.2 Отговорност: Ние не носим отговорност за загуби или щети, включително косвени или последващи щети, от използването на нашия Сайт или Услуги.

7. Участие на трети страни

 • 7.1 Външно съдържание/услуги: Нашите услуги могат да включват съдържание или услуги от трети страни. Ние не ги контролираме, не ги одобряваме и не носим отговорност за тях.

8. Външни връзки

 • 8.1 Връзки към уебсайта: Възможно е да предлагаме връзки към сайтове на трети страни. Те са за ваше улеснение и ние не носим отговорност за тяхното съдържание или ресурси.

9. Актуализации на условията

 • 9.1 Промени: Можем да променим тези условия по всяко време и ще уведомим потребителите, като актуализираме тази страница.
 • 9.2 Преглед: Редовно преглеждайте настоящите условия за промени. Новите условия влизат в сила от момента на публикуването им.

10. Прекратяване

 • 10.1 Достъп: Можем да спрем или прекратим достъпа ви, ако нарушите настоящите условия, без предварително уведомление.

11. Правна рамка

 • 11.1 Управляващо право: Тези условия се уреждат от законите на юрисдикцията на нашата компания.
 • 11.2 Юрисдикция: За всякакви спорове вие се съгласявате с юрисдикцията на съдилищата в рамките на местоположението на нашата компания.

12. Контакт

 • 12.1 Запитвания: За въпроси относно настоящите условия се обръщайте към [email protected].

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X