Skip to content

Podmínky použití

Poslední aktualizace: 09/30/2023

 

1. Úvod

 • 1.1 Přehled webových stránek: Vítejte na stránkách quantumaitradingapp.org (dále jen „Stránky“). Náš hlavní kontakt je na adrese [email protected].
 • 1.2 Nabídky: Poskytujeme podrobnosti o obchodních platformách třetích stran („platformy třetích stran“) a souvisejících službách („služby“).
 • 1.3 Uživatelská smlouva: Přístupem na naše stránky a služby přijímáte tyto podmínky používání (dále jen „podmínky“). Pokud s některou částí nesouhlasíte, nepoužívejte naši platformu.
 • 1.4 Ochrana osobních údajů: Naše zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto podmínek. Souhlasem vyjadřujete také souhlas s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

2. Způsobilost

 • 2.1 Kritéria:
  • 2.1.1 Požadavek na věk: Uživatelé musí být starší 18 let.
  • 2.1.2 Právní způsobilost: Uživatelé musí být oprávněni a způsobilí dodržovat tyto podmínky.
  • 2.1.3 Právní omezení: Uživatelé nesmí být legálně omezeni v přístupu na naše stránky a služby místními zákony.

3. Oblasti s omezeným přístupem

 • 3.1 Omezení: Přístup k našim stránkám a službám může být na určitých územích nebo pro určité uživatele omezen z právních důvodů nebo z důvodů řízení rizik.
 • 3.2 Regionální aspekty: Pokud se nacházíte na některém z omezených území, mohou být naše služby nedostupné nebo zablokované.

4. Zakázané činnosti

 • 4.1 Chování uživatele: Při používání našich stránek a služeb:
  • 4.1.1 Respektování práv: Neporušujte žádná práva, včetně práv duševního vlastnictví, soukromí nebo jiných osob.
  • 4.1.2 Omezení obsahu: Nepoužívejte škodlivý, hanlivý, rasistický nebo nevhodný obsah.
  • 4.1.3 Softwarová omezení: Vyhněte se virům nebo škodlivému softwaru.
  • 4.1.4 Dodržování právních předpisů: Neporušujte žádné zákony.
  • 4.1.5 Respektování uživatele: Ujistěte se, že neporušujete práva ostatních Uživatelů na užívání Stránek nebo Služeb.

5. Duševní vlastnictví

 • 5.1 Vlastnictví: Veškerý obsah, včetně textu, grafiky a loga, na našich stránkách patří nám nebo našim poskytovatelům licence a je chráněn zákony o duševním vlastnictví.
 • 5.2 Uživatelská práva: Uživatelská práva: Používáním našich stránek a služeb nezískáváte žádná práva k našemu duševnímu vlastnictví ani k duševnímu vlastnictví třetích stran.

6. Omezení

 • 6.1 Poskytování služeb: 6.1.2. Naše stránky a služby poskytujeme „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“. Nemůžeme zaručit úplnou přesnost, spolehlivost ani dostupnost.
 • 6.2 Odpovědnost: 6.2.2. Neodpovídáme za žádné ztráty nebo škody, včetně nepřímých nebo následných škod, způsobené používáním našich stránek nebo služeb.

7. Zapojení třetích stran

 • 7.1 Externí obsah/služby: Naše služby mohou obsahovat obsah nebo služby třetích stran. Nemáme je pod kontrolou, neschvalujeme je a ani za ně neneseme odpovědnost.

8. Externí odkazy

 • 8.1 Odkazy na webové stránky: Můžeme nabízet odkazy na stránky třetích stran. Jsou určeny pro vaše pohodlí a my za jejich obsah ani zdroje neručíme.

9. Aktualizace podmínek

 • 9.1 Změny: Tyto podmínky můžeme kdykoli změnit a uživatele na to upozorníme aktualizací této stránky.
 • 9.2 Přezkum: 9.2 Pravidelně kontrolujte tyto podmínky, zda nedošlo k jejich změně. Nové podmínky vstupují v platnost okamžikem zveřejnění.

10. Ukončení

 • 10.1 Přístup: Pokud porušíte tyto podmínky, můžeme vám přístup pozastavit nebo ukončit bez předchozího upozornění.

11. Právní rámec

 • 11.1 Rozhodné právo: Tyto podmínky se řídí zákony platnými v jurisdikci naší společnosti.
 • 11.2 Příslušnost: V případě jakýchkoli sporů souhlasíte s příslušností soudů v místě sídla naší společnosti.

12. Kontakt

 • 12.1 Dotazy: V případě dotazů k těmto podmínkám se obraťte na [email protected].

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X