Skip to content

Adatvédelmi irányelvek

Utolsó frissítés: 10/02/2023

A Quantum AI-nál az Ön személyes adatainak biztonságát a legmagasabb szinten tartjuk, így biztosítva, hogy az Ön adatainak biztonsága megmaradjon.

Adatvédelmi szabályzatunk megvilágítja, hogyan kezeljük, gyűjtjük, tároljuk és használjuk azokat az adatokat, amelyeket Ön ránk bíz, amikor a quantumaitradingapp.org weboldalunkkal (a továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolatba lép.

Az Ön iránti elkötelezettségünk ezekre az alapelvekre épül:

Átlátható megközelítés az Ön személyes adataihoz:

Célunk, hogy átfogó ismeretekkel lássuk el Önt, amelyek lehetővé teszik, hogy tájékozott döntéseket hozzon személyes adataival kapcsolatban. Arra törekszünk, hogy világos és tömör részleteket adjunk meg arról, hogyan kezeljük az Ön adatait.

Ha szükségessé válik bizonyos részletek közlése, bízhat abban, hogy a legmegfelelőbb pillanatban közöljük azokat.

Bármilyen kérdés vagy további tisztázás esetén a jogi kereteken belül állunk rendelkezésre. Lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] oldalon.

Az Ön személyes adatainak felhasználása a jelen Szabályzatnak megfelelően:

Az Ön személyes adatait különböző célokból kezelhetjük, például a Webhelyünkhöz való hozzáférés megkönnyítése, a felhasználói élmény javítása, szolgáltatásaink (beleértve a Webhelyet) fejlesztése, jogaink és érdekeink fenntartása, alapvető üzleti és adminisztratív funkciók végrehajtása, jogi és/vagy szabályozási előírások betartása, valamint kínálatunknak az Ön egyedi ízlésére és igényeire való szabása érdekében.

Megingathatatlan elkötelezettség az Ön adatjogai mellett:

Ígéretet teszünk arra, hogy teljes körű hozzáférést biztosítunk Önnek az adataihoz fűződő jogaihoz. Bármikor, amikor személyes adataiba szeretne betekinteni, módosításokat, törlést, bizonyos célokra történő felhasználásuk korlátozását, harmadik félnek vagy saját magának történő átadását kérni, mi segítünk Önnek. Biztos lehet benne, hogy a hatályos törvényekkel teljes összhangban működünk.

Az Ön személyes adatainak biztonsága:

Bár abszolút biztonságot soha nem lehet ígérni, szeretnénk, ha tudná, hogy átfogó technikákat és óvintézkedéseket alkalmazunk adatai védelme érdekében.

Átfogó adatvédelmi szabályzatunk

 1. A politika hatálya:
  Ez a szabályzat ismerteti az egyénekről gyűjtött személyes adatok különböző formáit, és elmagyarázza többek között, hogy hogyan szerezzük, használjuk, terjesztjük, védjük és kezeljük ezeket az adatokat.
  Ebben a szabályzatban a „személyes adatok” kifejezés egy azonosítható személyhez kapcsolódó bármely információra vonatkozik. Ilyen személy az, aki közvetlenül vagy más, birtokunkban lévő vagy esetlegesen megszerzett adatokkal kombinálva felismerhető.A „feldolgozás” kifejezés ebben az összefüggésben magában foglalja a személyes adatokon végzett bármely műveletet, legyen az azok megszerzése, dokumentálása, elrendezése, megőrzése, megváltoztatása, hozzáférése, alkalmazása, közzététele, szinkronizálása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése.Kifejezetten hangsúlyozzuk, hogy szolgáltatásaink nem 18 év alatti kiskorúaknak szólnak. Szándékosan nem gyűjtünk adatokat, és nem biztosítunk hozzáférést szolgáltatásainkhoz az ezen küszöbérték alatti személyek számára. Amennyiben megállapítjuk, hogy véletlenül kiskorútól gyűjtöttünk adatokat, vállaljuk, hogy azokat haladéktalanul töröljük.
 2. Hogyan és mikor szerezzük be a személyes adatokat?
  Az Ön személyes adatai akkor kerülnek a birtokunkba, amikor Ön igénybe veszi a Szolgáltatásainkat, áthalad a Weboldalunkon, igénybe veszi a szolgáltatási csatornáinkat, vagy kapcsolatba lép velünk. Időnként Ön proaktívan adja át nekünk ezeket az adatokat, míg máskor a Szolgáltatásainkkal és a kapcsolódó utakkal való kapcsolatát figyelve gyűjtjük őket.
 3. A személyes adatok önkéntes megosztása és annak következményei
  Bár Önt soha nem kényszerítjük személyes adatainak megadására, ha úgy dönt, hogy nem adja meg, az korlátozhatja a Szolgáltatásaink nyújtásának lehetőségét, akadályozhatja a Webhelyünkkel való interakciót, vagy csökkentheti a Szolgáltatásaink és a Webhely hatékonyságát és funkcionalitását.
 4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?
  A Weboldalunkkal való interakciói során különböző adatpontokat gyűjtünk. Ez magában foglalja az online tevékenységi naplókat, a forgalommal kapcsolatos adatokat (például IP-címek, belépési és kilépési időbélyegek, böngészett oldalak, nyelvi preferenciák, a szoftver megszakításairól szóló jelentések és az alkalmazott böngészőtípusok). Érdemes megjegyezni, hogy ezen információk némelyike nem biztos, hogy közvetlenül Önre vonatkozik, és mint ilyen, nem mindig tartozik a személyes adatok körébe. Továbbá, amikor Ön kapcsolatba lép velünk, az Ön által megosztott személyes adatokat is összegyűjtjük. Ezen túlmenően olyan konkrét személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön szándékosan ad meg harmadik féllel való megosztás céljából, és amelyek olyan adatokat tartalmaznak, mint az Ön neve és e-mail címe.
 5. A személyes adatok feldolgozásának indokoltsága és jogalapja Cégünk az Ön személyes adatait meghatározott célokra dolgozza fel, szigorúan betartva a vonatkozó jogi alapelveket.Az Ön személyes adatait kizárólag akkor dolgozzuk fel, ha azt törvényes jogalap támasztja alá. Az Ön személyes adatainak feldolgozását alátámasztó jogi pillérek a következők:- Ha Ön egyértelműen beleegyezését adta személyes adatainak egy vagy több meghatározott cél érdekében történő feldolgozásához. Ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor Ön proaktívan felajánlja adatait a Weboldalon keresztül, azzal a szándékkal, hogy azokat harmadik félnek továbbítsuk.
  – Amikor a feldolgozást a Társaságunk vagy egy külső fél által fenntartott jogos érdekek vezérlik. Ilyen forgatókönyvek lehetnek a Szolgáltatásaink finomítása vagy a jogi jogok kezelése vagy fenntartása.
  – Ha az adatkezelés elengedhetetlenül szükséges a Társaságot terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

  Ha meg szeretné érteni döntéshozatali folyamatainkat, vagy ha meg szeretné határozni, hogy az Ön személyes adatait a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján kezeljük-e, forduljon hozzánk a [email protected] e-mail címen.

  Az alábbiakban ismertetjük azokat a konkrét okokat, amelyek miatt az Ön személyes adatait feldolgozhatjuk, valamint a megfelelő jogi indokokat:

  | # | Indoklás | Jogalap |
  | 1 | Az Ön megbízásából az Ön adatainak harmadik félnek történő továbbítása | Az Ön közvetlen engedélye |
  | 2 | Az Ön kérdéseire, beadványaira vagy panaszaira való válaszadás | Társaságunk vagy egy külső szervezet által fenntartott jogos érdekek |
  | 3 | Jogszabályi megbízások vagy jogi/közigazgatási irányelvek betartása | Jogi kényszer |
  | 4 | Szolgáltatásaink javítása | Társaságunk vagy egy külső szervezet által fenntartott jogos érdekek |
  | 5 | Szolgáltatásaink megtévesztő vagy helytelen használatának megakadályozása | Társaságunk vagy egy külső szervezet által fenntartott jogos érdekek |
  | 6 | Szolgáltatásainkhoz tartozó különféle tevékenységek felügyelete és támogatása | Társaságunk vagy egy külső szervezet által fenntartott érvényes érdekek |
  | 7 | Statisztikai értékelésekre kiterjedő elemzési feladatokhoz | Társaságunk vagy külső szervezet által fenntartott jogos érdekek |
  | 8 | A saját és harmadik felek jogainak, eszközeinek és érdekeinek védelme | Társaságunk vagy egy külső szervezet által fenntartott érvényes érdekek |

 6. Személyes adatok közzététele külső szervezetek számára Előfordulhat, hogy az Ön Személyes adatait továbbítjuk harmadik fél munkatársainak, beleértve a felhő tárolási szolgáltatókat, tárhelyszolgáltatókat, IP-adatok kiértékelőit, valamint a felhasználói kutatásban, elemzésben, műszaki hibaelhárításban és diagnosztikai szolgáltatásokban részt vevő szervezeteket.Az Ön kérésére bizonyos Személyes adatokat továbbíthatunk harmadik fél Bitcoin kereskedési platformoknak. Az Ön adatainak megosztása esetén az Ön adatai az adott ország egyedi adatvédelmi normáinak hatálya alá tartoznak.Továbbá termékeink és szolgáltatásaink javítása és fejlesztése céljából az Ön személyes adatait kicserélhetjük kapcsolt vállalkozásaink és stratégiai partnereink hálózata között.

  Szükség esetén megoszthatjuk az Ön személyes adatait hivatalos szervekkel, helyi közigazgatási szervekkel és szabályozó intézményekkel. Ez olyan esetekre is vonatkozik, amikor saját és harmadik felek érdekeit és jogait kell védenünk, beleértve a jogi eljárások indítását, érvényesítését vagy védelmét.

  Tágabb üzleti kontextusban Társaságunk vagy bármely kapcsolt vállalkozásunk leendő érdekeltjei, befektetői vagy finanszírozói hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz olyan kulcsfontosságú átmenetek során, mint például felvásárlások, eszközértékesítések, fúziók, szervezeti átalakulások, konszolidációk, vagy abban a szerencsétlen esetben, ha Társaságunk vagy bármely kapcsolt vállalkozásunk fizetésképtelenségi eljárás alá kerül.

 7. Sütik használata és külső szolgáltatók Platformunk harmadik felek szolgáltatásait integrálja, amelyek között lehetnek elemző szolgáltatók vagy reklámügynökségek. Ezek az entitások cookie-kat vagy kapcsolódó nyomkövető technológiákat alkalmazhatnak, és a tevékenységüket az egyéni irányelvek határozzák meg. A sütik olyan apró szövegfragmentumok, amelyek a Weboldalunkra való belépéskor az Ön eszközén tárolódnak. Elsődleges funkciójuk az Ön tevékenységeire és tendenciáira vonatkozó adatok gyűjtése, ami segít az Ön felhasználói élményének javításában, preferenciáinak felidézésében, a szolgáltatások testre szabásában és az analitikus meglátások generálásában.Az általunk használt sütik közül egyesek munkamenet-specifikusak, amelyek a böngésző leállításával megszűnnek, míg mások állandóak, amelyek a böngészési munkamenet befejezése után is az Ön eszközén maradnak. Ezek a tartós sütik megkönnyítik a Weboldalunk számára, hogy felismerje Önt, amikor visszatér.

  Az általunk telepített cookie-k a következő kategóriákba sorolhatók:

  | Cookie kategória | Segédprogram |
  | – | – |
  | Alapvető sütik | A webhely navigációjához és bizonyos funkciók eléréséhez nélkülözhetetlenek |
  | Preferencia sütik | A beállítások és preferenciák felidézése a későbbi látogatások során |
  | Analitikai sütik | Összevont adatokat kínálnak, amelyek segítik a teljesítmény optimalizálását és tesztelését |

  Fontos tudomásul venni, hogy Ön továbbra is képes módosítani a böngésző beállításait a sütik korlátozása vagy kiküszöbölése érdekében. Az ilyen módosítások azonban akadályozhatják a Weboldalunk bizonyos funkcióit és képességeit.

  Az online nyomon követés témájáról: Jelenleg a platformunk nem fogad el Do-Not-Track kéréseket.

 8. Személyes adatok megőrzése Személyes adatait a jelen Szabályzatban részletezett célok eléréséhez szükséges ideig őrizzük meg, és ezt az időtartamot csak akkor hosszabbítjuk meg, ha a vonatkozó jogszabályok, irányelvek vagy protokollok ezt előírják.Rendszeresen értékeljük a kezelésünkben lévő Személyes adatokat, hogy meghatározzuk azok további relevanciáját, és lépéseket teszünk a célját vesztett adatok eltávolítására.
 9. Személyes adatok továbbítása határokon túlra vagy globális szervezetekhezAz Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Ön lakóhelyén kívüli országokba vagy globális szervezetekhez. Ha ez megtörténik, aprólékos lépéseket teszünk annak érdekében, hogy megfelelő biztosítékokat alkalmazzunk, amelyek védik az Ön személyes adatait, garantálják az érintettek érvényesíthető jogait és az elérhető jogorvoslati lehetőségeket.Az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belüli személyek esetében ezek a biztosítékok a következő feltételek mellett lépnek életbe:- A harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megkapta az EU Bizottságtól a megfelelő adatvédelmi normák betartására vonatkozó jóváhagyást.
  – Az adattovábbítás jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalások alapján történik a közintézmények vagy közjogi intézmények között.
  – Az adatok áthelyezése összhangban van az EU Bizottsága által ratifikált szabványosított adatvédelmi záradékokkal.

  Ha betekintést szeretne nyerni az ilyen adatmozgások során alkalmazott védelmi intézkedésekbe, forduljon hozzánk bizalommal: [email protected].

 10. Az Ön személyes adatainak védelme Technikai és szisztematikus stratégiák kombinációját alkalmazzuk annak érdekében, hogy megfelelő védelmi szintet biztosítsunk az Ön személyes adatai számára, különös tekintettel a feldolgozásukkal kapcsolatos sebezhetőségekre. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor különleges jogi felhatalmazás vagy más elkerülhetetlen körülmények miatt személyes adatokat kell továbbítanunk olyan szervezetek, például állami szervek számára. Ilyen helyzetekben korlátozott a befolyásunk arra, hogy ezek a harmadik felek hogyan védik az Ön adatait.Fontos megjegyezni, hogy bár igyekszünk megvédeni az Ön adatait, az internetes adatátvitel természete miatt nem garantálható, hogy teljesen biztonságos. Ezért a Társaság nem tudja teljes mértékben garantálni a nekünk online továbbított személyes adatok biztonságát.
 11. Külső weboldalakra mutató linkek
  Weboldalunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek harmadik felek által kezelt weboldalakra vagy alkalmazásokra vezetnek. Felhívjuk figyelmét, hogy nem rendelkezünk hatáskörrel e külső platformok felett, és nem tudjuk ellenőrizni az adatgyűjtési vagy -feldolgozási gyakorlatukat. A Társaság nem felelős e külső szervezetek magatartásáért vagy protokolljaiért, beleértve az adatvédelmi és adatbiztonsági stratégiáikat is. A Szabályzatunk rendelkezései nem terjednek ki az ilyen harmadik fél platformokon végzett tevékenységekre.Nyomatékosan javasoljuk, hogy gondosan tanulmányozza át az ilyen harmadik fél platformok adatvédelmi irányelveit, mielőtt kapcsolatba lépne velük, vagy megosztaná személyes adatait.
 12. Politikai frissítések
  Időről időre megváltoztathatjuk ezt a szabályzatot. Amikor frissítésekre kerül sor, gondoskodunk arról, hogy a módosított szabályzatot közzétegyük a weboldalunkon. Jelentős változások esetén proaktívan, a megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül értesítjük, és a weboldalunkon is megjelenítünk egy közleményt. A frissített feltételek akkor lépnek hatályba, amikor azokat közzétesszük a weboldalunkon.
 13. Az Ön jogai az adatvédelemmel kapcsolatban
  Önnek általában joga van tudni, ha személyes adatokat gyűjtünk Önről, jogosult arra, hogy felülvizsgálja ezeket az információkat, kérje a szükséges helyesbítéseket, és kérje a már nem szükséges adatok eltávolítását. Ön jogosult arra is, hogy korlátozza vagy módosítsa a hozzájárulását bizonyos adatokkal kapcsolatos tevékenységekhez.Az EGT-ben élő egyénekre a következő sajátosságok vonatkoznak:Ha az alábbiakban részletezett, az Ön személyes adataival kapcsolatos bármely jogát gyakorolná, kérjük, forduljon hozzánk a következő címen: [email protected] to Access:
  Önnek joga van megkérdezni, hogy kezeljük-e az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ha igen, akkor hozzáférhet ezekhez az adatokhoz, és további részleteket tudhat meg a feldolgozás céljairól, az adatok típusairól, a címzettekről és arról, hogy mennyi ideig kívánjuk azokat megőrizni. Ha az adatokat nem közvetlenül Öntől szereztük be, joga van megkérdezni azok eredetét. Ha az adatokat az EGT-n kívülre továbbítjuk, érdeklődhet az általunk bevezetett védelmi intézkedésekről.

  Kérésre felajánljuk a feldolgozott adatok digitális másolatát, bár további kérések díjkötelesek lehetnek. Ha más elektronikus formátumot szeretne, kérjük, adja meg.

  Joga a helyesbítéshez:
  Ha az Ön személyes adataiban pontatlanságok vannak, kérheti a helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését, szem előtt tartva a feldolgozás célját.

  A törléshez való jog:
  Bizonyos helyzetekben kérheti személyes adatainak törlését. Ez a jog nem abszolút, és nem érvényes, ha az adatokat jogi kötelezettségek vagy jogi igények védelme miatt kell megőriznünk.

  A feldolgozás korlátozásához való jog:
  Bizonyos körülmények között kérheti az adatfeldolgozás szüneteltetését vagy korlátozását.

  Az adathordozhatósághoz való jog:
  Személyes adatait hozzáférhető, széles körben használt és elektronikus formátumban kérheti. Ha bizonyos feltételek teljesülnek, akkor ezeket az adatokat egy másik szervezetnek is átadhatja.

  Tiltakozáshoz való jog:
  Ön jogosult tiltakozni az ellen, hogy személyes adatait a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeivel kapcsolatos okokból kezeljük. Azt is ellenezheti, ha direkt marketing célokra használjuk fel.

  A hozzájárulás visszavonásának joga:
  Ön bármikor rugalmasan visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ami nem befolyásolja a korábbi adatkezelés érvényességét.

  Panasztételi jog:
  Ön panaszt nyújthat be egy kijelölt uniós hatóságnál azzal kapcsolatban, ahogyan az Ön személyes adatait kezeljük.

  Lényeges megérteni, hogy a fenti jogok bizonyos korlátozásokkal járhatnak az uniós vagy tagállami jogszabályok alapján.

  Vállaljuk, hogy a beérkezéstől számított egy hónapon belül haladéktalanul válaszolunk a kérdéseire vagy kéréseire. Ha szükséges, különösen a kérelmek összetettsége vagy száma miatt, ezt az időszakot további két hónappal meghosszabbíthatjuk. Ha ez megtörténik, az eredeti kérés beérkezésétől számított egy hónapon belül közöljük az okot.

  Általában nem számítunk fel díjat a kérések kezeléséért, kivéve, ha azok feltűnően alaptalanok vagy túlzóak. Ebben az esetben ésszerű díjat szabhatunk ki, vagy elutasíthatjuk a kérelmet.

  Hitelesítési célokból és az adatbiztonság biztosítása érdekében további adatokat kérhetünk a kérést kezdeményező személy személyazonosságának megerősítése érdekében.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X