Skip to content

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 09/30/2023

 

1. Inleiding

 • 1.1 Overzicht website: Welkom op quantumaitradingapp.org (de “Site”). Onze primaire contactpersoon is [email protected].
 • 1.2 Aanbod: Wij verstrekken informatie over handelsplatformen van derden (“Platformen van derden”) en bijbehorende diensten (de “Diensten”).
 • 1.3 Gebruikersovereenkomst: Door onze Site en Services te bezoeken, accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”). Als je het ergens niet mee eens bent, maak dan geen gebruik van ons platform.
 • 1.4 Privacyoverwegingen: Ons Privacybeleid maakt integraal deel uit van deze Voorwaarden. Door akkoord te gaan, gaat u ook akkoord met ons Privacybeleid.

2. Subsidiabiliteit

 • 2.1 Criteria:
  • 2.1.1 Leeftijdsvereiste: Gebruikers moeten minstens 18 jaar oud zijn.
  • 2.1.2 Wettelijke bevoegdheid: Gebruikers moeten de wettelijke bevoegdheid en capaciteit hebben om aan deze Voorwaarden te voldoen.
  • 2.1.3 Wettelijke beperkingen: Gebruikers mogen niet wettelijk worden beperkt van onze Site en Services door lokale wetten.

3. Beperkte gebieden

 • 3.1 Beperkingen: De toegang tot onze site en services kan in bepaalde gebieden of voor bepaalde gebruikers beperkt zijn vanwege juridische, regelgevende of risicobeheertechnische redenen.
 • 3.2 Regionale overwegingen: Als u zich in een van de Beperkte Gebieden bevindt, zijn onze services mogelijk niet toegankelijk of geblokkeerd.

4. Verboden activiteiten

 • 4.1 Gedrag van de gebruiker: Tijdens het gebruik van onze Site en Services:
  • 4.1.1 Respecteer rechten: Schend geen rechten, met inbegrip van intellectueel eigendom, privacy of anderen.
  • 4.1.2 Inhoudelijke beperkingen: Gebruik geen schadelijke, lasterlijke, racistische of ongepaste inhoud.
  • 4.1.3 Beperkingen voor software: Vermijd virussen of schadelijke software.
  • 4.1.4 Wettelijke naleving: Overtreed geen wetten.
  • 4.1.5 Respect voor de gebruiker: Zorg ervoor dat u geen inbreuk maakt op het plezier van andere gebruikers van de site of services.

5. Intellectueel eigendom

 • 5.1 Eigendom: Alle inhoud, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, op onze Site is eigendom van ons of onze licentiegevers en wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten.
 • 5.2 Gebruikersrechten: Door gebruik te maken van onze Site en Services krijgt u geen rechten op ons intellectuele eigendom of dat van derden.

6. Beperkingen

 • 6.1 Dienstverlening: Wij leveren onze Site en Services “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar”. We kunnen geen volledige nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid garanderen.
 • 6.2 Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, met inbegrip van indirecte schade of gevolgschade, door het gebruik van onze Site of Services.

7. Betrokkenheid van derden

 • 7.1 Externe inhoud/diensten: Onze Services kunnen content of diensten van derden bevatten. We controleren of onderschrijven deze niet en zijn er ook niet verantwoordelijk voor.

8. Externe koppelingen

 • 8.1 Links naar websites: Wij kunnen links naar websites van derden aanbieden. Deze zijn voor je gemak en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of bronnen ervan.

9. Updates van voorwaarden

 • 9.1 Wijzigingen: We kunnen deze Voorwaarden op elk moment wijzigen en zullen gebruikers hiervan op de hoogte stellen door deze pagina bij te werken.
 • 9.2 Herziening: Controleer deze Voorwaarden regelmatig op wijzigingen. Nieuwe voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie.

10. Beëindiging

 • 10.1 Toegang: We kunnen je toegang opschorten of beëindigen als je deze Voorwaarden schendt, zonder voorafgaande kennisgeving.

11. Wettelijk kader

 • 11.1 Toepasselijk recht: Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van het rechtsgebied van ons bedrijf.
 • 11.2 Jurisdictie: Voor eventuele geschillen stemt u in met de jurisdictie van de rechtbanken binnen de vestigingsplaats van ons bedrijf.

12. Neem contact op met

 • 12.1 Vragen: Voor vragen over deze Voorwaarden kunt u contact opnemen via [email protected].

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X