Skip to content

Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 09/30/2023

 

1. Wprowadzenie

 • 1.1 Przegląd strony internetowej: Witamy na stronie quantumaitradingapp.org („Strona”). Nasz główny adres kontaktowy to [email protected].
 • 1.2 Oferty: Udostępniamy szczegółowe informacje na temat platform transakcyjnych podmiotów zewnętrznych („Platformy podmiotów zewnętrznych”) i powiązanych usług („Usługi”).
 • 1.3 Umowa użytkownika: Uzyskując dostęp do naszej Witryny i Usług, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”). Jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek częścią, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej platformy.
 • 1.4 Ochrona prywatności: Nasza Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszych Warunków. Wyrażając zgodę, użytkownik akceptuje również naszą Politykę prywatności.

2. Kwalifikowalność

 • 2.1 Kryteria:
  • 2.1.1 Wymóg wieku: Użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat.
  • 2.1.2 Zdolność prawna: Użytkownicy muszą posiadać zdolność prawną i zdolność do przestrzegania niniejszych Warunków.
  • 2.1.3 Ograniczenia prawne: Użytkownicy nie mogą być prawnie ograniczeni w korzystaniu z naszej Witryny i Usług przez lokalne przepisy prawa.

3. Obszary zastrzeżone

 • 3.1 Ograniczenia: Dostęp do naszej Witryny i Usług może być ograniczony na niektórych terytoriach lub dla określonych użytkowników ze względów prawnych, regulacyjnych lub związanych z zarządzaniem ryzykiem.
 • 3.2 Względy regionalne: Jeśli użytkownik znajduje się na jednym z terytoriów objętych ograniczeniami, nasze usługi mogą być niedostępne lub zablokowane.

4. Działania zabronione

 • 4.1 Postępowanie użytkownika: Podczas korzystania z naszej Witryny i Usług:
  • 4.1.1 Poszanowanie praw: Nie naruszaj żadnych praw, w tym praw własności intelektualnej, prywatności ani praw innych osób.
  • 4.1.2 Ograniczenia dotyczące treści: Nie używaj szkodliwych, zniesławiających, rasistowskich lub nieodpowiednich treści.
  • 4.1.3 Ograniczenia dotyczące oprogramowania: Należy unikać wirusów lub szkodliwego oprogramowania.
  • 4.1.4 Zgodność z prawem: Nie naruszaj żadnych przepisów prawa.
  • 4.1.5 Poszanowanie Użytkownika: Upewnij się, że nie naruszasz możliwości korzystania z Witryny lub Usług przez innych Użytkowników.

5. Własność intelektualna

 • 5.1 Własność: Cała zawartość, w tym tekst, grafika, logo, na naszej Stronie należy do nas lub naszych licencjodawców i jest chroniona prawami własności intelektualnej.
 • 5.2 Prawa użytkownika: Korzystanie z naszej Witryny i Usług nie daje użytkownikowi żadnych praw do naszej własności intelektualnej lub własności intelektualnej osób trzecich.

6. Ograniczenia

 • 6.1 Świadczenie Usług: Zapewniamy naszą Witrynę i Usługi „w stanie, w jakim się znajdują” i „w miarę dostępności”. Nie możemy zagwarantować pełnej dokładności, niezawodności ani dostępności.
 • 6.2 Odpowiedzialność: Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym szkody pośrednie lub wtórne, wynikające z korzystania z naszej Witryny lub Usług.

7. Zaangażowanie osób trzecich

 • 7.1 Treści/Usługi zewnętrzne: Nasze Usługi mogą zawierać treści lub usługi stron trzecich. Nie kontrolujemy ich ani nie popieramy, ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

8. Linki zewnętrzne

 • 8.1 Łącza do witryn internetowych: Możemy oferować łącza do witryn osób trzecich. Są one przeznaczone dla wygody użytkowników i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść ani zasoby.

9. Aktualizacje warunków

 • 9.1 Zmiany: Możemy zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie i powiadomimy o tym użytkowników poprzez aktualizację tej strony.
 • 9.2 Przegląd: Należy regularnie sprawdzać niniejsze Warunki pod kątem zmian. Nowe warunki wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.

10. Zakończenie

 • 10.1 Dostęp: Możemy zawiesić lub zakończyć dostęp użytkownika w przypadku naruszenia przez niego niniejszych Warunków, bez wcześniejszego powiadomienia.

11. Ramy prawne

 • 11.1 Prawo właściwe: Niniejsze Warunki podlegają prawu właściwemu dla jurysdykcji naszej spółki.
 • 11.2 Jurysdykcja: W przypadku wszelkich sporów użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję sądów w obrębie siedziby naszej firmy.

12. Kontakt

 • 12.1 Pytania: Pytania dotyczące niniejszych Warunków należy kierować na adres [email protected].

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X