Skip to content

Användarvillkor

Senast uppdaterad: 09/30/2023

 

1. Inledning

 • 1.1 Översikt över webbplatsen: Välkommen till quantumaitradingapp.org (”Webbplatsen”). Vår primära kontakt är [email protected].
 • 1.2 Erbjudanden: Vi tillhandahåller information om handelsplattformar från tredje part (”Tredjepartsplattformar”) och tillhörande tjänster (”Tjänsterna”).
 • 1.3 Användaravtal: Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du dessa användarvillkor (”Villkor”). Om du inte håller med om någon del, vänligen avstå från att använda vår plattform.
 • 1.4 Beaktande av integritet: Vår Integritetspolicy är en integrerad del av dessa Villkor. Genom att godkänna samtycker du också till vår integritetspolicy.

2. Behörighet

 • 2.1 Kriterier:
  • 2.1.1 Krav på ålder: Användaren måste vara minst 18 år gammal.
  • 2.1.2 Rättslig behörighet: Användare måste ha rättslig befogenhet och kapacitet att följa dessa Villkor.
  • 2.1.3 Juridiska begränsningar: Användare får inte vara juridiskt begränsade från vår Webbplats och våra Tjänster enligt lokala lagar.

3. Begränsade områden

 • 3.1 Begränsningar: Åtkomst till vår webbplats och våra tjänster kan vara begränsad i vissa territorier eller för vissa användare på grund av juridiska skäl, tillsynsskäl eller riskhanteringsskäl.
 • 3.2 Regionala överväganden: Om du befinner dig i något av de begränsade territorierna kan du uppleva att våra tjänster är otillgängliga eller blockerade.

4. Förbjudna aktiviteter

 • 4.1 Användarens uppförande: När du använder vår webbplats och våra tjänster:
  • 4.1.1 Respektera rättigheter: Kränk inte några rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, integritet eller andras rättigheter.
  • 4.1.2 Begränsningar av innehåll: Använd inte skadligt, ärekränkande, rasistiskt eller olämpligt innehåll.
  • 4.1.3 Begränsningar för programvara: Undvik virus eller skadlig programvara.
  • 4.1.4 Rättslig efterlevnad: Bryt inte mot några lagar.
  • 4.1.5 Användarrespekt: Se till att du inte inkräktar på andra användares åtnjutande av webbplatsen eller tjänsterna.

5. Immateriella rättigheter

 • 5.1 Äganderätt: Allt innehåll, inklusive text, grafik och logotyper, på vår Webbplats tillhör oss eller våra licensgivare och skyddas av immaterialrättsliga lagar.
 • 5.2 Användarens rättigheter: Att använda vår webbplats och våra tjänster ger dig inte några rättigheter till våra eller tredje parts immateriella rättigheter.

6. Begränsningar

 • 6.1 Tillhandahållande av tjänster: Vi tillhandahåller vår Webbplats och våra Tjänster ”i befintligt skick” och ”som tillgängliga”. Vi kan inte garantera fullständig noggrannhet, tillförlitlighet eller tillgänglighet.
 • 6.2 Ansvarsskyldighet: Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada, inklusive indirekt skada eller följdskada, från användning av vår webbplats eller våra tjänster.

7. Inblandning av tredje part

 • 7.1 Externt innehåll/externa tjänster: Våra Tjänster kan innehålla innehåll eller tjänster från tredje part. Vi varken kontrollerar eller stöder dessa, och vi är inte heller ansvariga för dem.

8. Externa länkar

 • 8.1 Länkar till webbplatser: Vi kan erbjuda länkar till tredje parts webbplatser. Dessa är till för din bekvämlighet och vi är inte ansvariga för deras innehåll eller resurser.

9. Uppdateringar av villkor

 • 9.1 Ändringar: Vi kan när som helst ändra dessa villkor och kommer att meddela användarna genom att uppdatera denna sida.
 • 9.2 Granskning: Regelbundet granska dessa Villkor för ändringar. Nya villkor träder i kraft vid publicering.

10. Uppsägning

 • 10.1 Åtkomst: Vi kan stänga av eller avsluta din åtkomst om du bryter mot dessa Villkor, utan föregående meddelande.

11. Rättslig ram

 • 11.1 Gällande lag: Dessa villkor regleras av lagarna i vårt företags jurisdiktion.
 • 11.2 Jurisdiktion: För eventuella tvister samtycker du till domstolarnas jurisdiktion inom vårt företags plats.

12. Kontakt

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X