Skip to content

Om oss

Vårt erfarna team av handlare och AI-specialister har utvecklat Quantum AI, som sätter en ny standard för handelsplattformars precision och smidighet.

I grund och botten är vi en brokig skara drivna individer från olika delar av världen som förenas av ambitionen att forma morgondagens handelslandskap.

Quantum AI är mer än en plattform – det är ett uppdrag. Ett uppdrag att utnyttja kraften i artificiell intelligens och omdefiniera handelsnormer. Vår övertygelse? Att kombinera erfarna handlares visdom med teknisk innovation kommer att leda till en plattform som kännetecknas av sin oöverträffade precision, snabba exekvering och givande resultat.

Vi samlar talanger från hela världen och vårt team är en blandning av unika insikter och obevekligt engagemang. Vi går ständigt i bräschen för att integrera de senaste AI- och finanstrenderna i vår plattform. Genom att slå samman styrkorna hos både mänskligt skarpsinne och maskinell skicklighet skapar vi ett handelsparadigm som är inget annat än omvälvande.

Augusti 2021

Upptakten till kvant AI

Född med visionen att omdefiniera handeln genom briljant artificiell intelligens.

Dec 2021

Banbrytande finansieringsresultat

Milstolpen att säkra 5 miljoner USD uppnåddes, vilket lade grunden för plattformsförbättringar och teamutvidgning.

Februari 2022

Betaversion

Quantum AI-betan har lanserats och ger användarna en försmak av plattformens potential samtidigt som ovärderlig feedback samlas in för förbättringar.

Dec 2022

Global odyssé inleds

Quantum AI-plattformen gjorde sin globala debut och visade upp toppmoderna handelsverktyg för en global publik, vilket innebär ett avgörande steg i vår strävan att revolutionera handelsområdet.

Ta kommandot över framtidens handel.

Quantum AI förenar styrkan i artificiell intelligens med kraften i big data och erbjuder en handelsplattform som placerar handlarna i marknadens framkant.

Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.

X